Rok 2020 - Parafia Świętej Rodziny w Gdyni

Przejdź do treści
Kronika parafii
KRONIKA PARAFIALNA – WYDARZENIA
2020 ROK


01 stycznia – Niedziela Maryi Świętej Bożej Rodzicielki. Całą niedzielę administrator ks. kan. Mariusz Dziarmaga przedstawia parafianom sprawozdanie duszpasterskie za rok 2019.

06 stycznia – po mszy wieczornej odbył się koncert pieśni religijnych na gitarę. Koncert wykonał Jan Kaizer – absolwent Gdyńskiej Szkoły Społecznej przy ul. Kapitańskiej. Mecenasem talentu młodego wykonawcy jest p. Mirosław Pawlik, katecheta w Gdyńskiej Szkole Społecznej.  Podczas koncertu wykonano utwory min. Boba Dylana, Tadeusza Nalepy, Jacka Kaczmarskiego.

28 stycznia – Z Bożym błogosławieństwem zakończyliśmy wizytę duszpasterską – kolędę 2019/2020. Kolędę przyjęto w …., nie przyjęto w …..mieszkaniach. W pierwszą niedziele po kolędzie Ks. administrator przedstawił parafianom sprawozdanie finansowe.

01 – 04 marca – rekolekcje wielkopostne. Rekolekcje wygłosił Ks. kan. Dr Krzysztof Drews – sekretarz Gdyńskiego Kolegium Teologicznego

12 marca – W całej Polsce ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego w związku z koronawirusem. Epidemia rozrasta się z dnia na dzień, obejmując wszystkie sfery życia. Ogłoszono stan kwarantanny narodowej.

15 marca – Zgodnie z decyzjami państwowymi w kościele podczas liturgii może przebywać 50 osób. Szok. Zgodnie z dekretem Ks. Abp Metropolity zawieszone zostają wszystkie spotkania grup duszpasterskich i spotkania przygotowujące dzieci, młodzież i dorosłych do przyjmowania sakramentów św. Zamknięto szkoły i restrykcyjnie zakazano większych skupisk ludzi. Zawieszono działalność kin, teatrów i zgromadzeń sportowych. Zamknięto galerie handlowe, zakłady usługowe i wiele zakładów pracy. Ograniczony swobodne poruszanie się po mieście.

15 marca – Ks. Abp. Metropolita odpowiednim dekretem wprowadza dyspensę od udziału w niedzielnej mszy św., aż do odwołania. Praktykę spowiedzi sakramentalnej może zastąpić prastara forma żalu doskonałego.    

22 marca – Cały świat stanął w miejscu. Koronawirus zbiera żniwo. Coraz więcej ludzi choruje i zwiększa się także ilość umierających.

22 marca – Transmitujemy na naszej parafialnej stronie internetowej niedzielne msze św. z naszego kościoła o godz. 10.00 i 11.30. transmitujemy także codzienny różaniec o godz. 20.30 w intencji ustania pandemii, oraz o ulgę w cierpieniu dla chorych, siłę dla pomagających chorym. Modlimy się w intencji służby zdrowia. Podczas jednej z transmisji różańca Ks. wikariusz Marcin zwrócił się do naszych parafian ze spontanicznym i wzruszającym słowem – „tęsknimy za wami.”

22 marca – Ks. Arcybiskup zawiesza sprawowanie sakramentu bierzmowania do odwołania.

29 marca – Wprowadzono nowe restrykcje. W kościele podczas liturgii może się znajdować tylko 5 osób.

05 kwietnia – Niedziele Palmowa – po raz pierwszy bez udziału wiernych, tylko dla 5 osób. Bez procesji, bez poświęcenia palm.

09 – 12 kwietnia – Triduum Paschalne – po raz pierwszy bez ludu Bożego. Sprawujemy najświętsze misteria w pustym kościele. Towarzyszy nam jedynie ograniczona liczba ministrantów.

12 kwietnia – Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego. W tym roku nie ma procesji rezurekcyjnej. Tuż przed rozpoczęciem mszy św. Ks. administrator kan. Mariusz Dziarmaga w drzwiach kościoła pobłogosławił Najświętszym Sakramentem całą naszą parafię.    

19 kwietnia – Pandemia koronawirusa trwa nadal. Obowiązuje wszystkich kwarantanna domowa. Zmniejszono restrykcje dotyczące przebywania wiernych w kościele. Wprowadzono zasadę – 1 osoba na 15 m2. W naszym kościele parafialnym może przebywać równocześnie 21 osób. W kościele przygotowaliśmy wyznaczone miejsca do siedzenia.

19 kwietnia – Przez cały dotychczasowy okres pandemii koronawirusa otrzymujemy od wielu parafian dobre słowo i zapewnienie o ich modlitwie w naszej intencji.

19 kwietnia – przez fakt pandemii zmieniła się forma finansowania parafii. Nie ma tradycyjnej tacy niedzielnej. Wielu parafian pozytywnie odpowiedziało na apel wpłacania pieniędzy na nasze konto bankowe. Dzięki wrażliwości ich serca parafia może nadal normalnie funkcjonować. Dziękujemy.

22 maja – Rozpoczęliśmy sprawowanie uroczystej I Komunii Św. Ze względu na pandemie koronawirusa Komunie odbywają się w małych grupach, lub tzw. Komunie rodzinne, tylko dla jednego dziecka i jego najbliższej rodziny.

02 czerwca – Ks. Prał. Piotr TOPOLEWSKI złożył pisemną rezygnację z urzędu proboszcza naszej parafii p. w. Św. Rodziny w Gdyni w dekanacie Gdynia Chylonia. Ks. Abp. Metropolita Gdański przyjął tą rezygnację wyrażając Ks. Piotrowi uznanie za wieloletnią prace proboszczowską. Ks. Piotr pozostaje z nami, mieszkając na plebanii. Będzie pomagał nam w duszpasterstwie jako emeryt – rezydent.

08 czerwca – Ks. Abp. Sławoj Leszek Głódź, Metropolita Gdański stosownie do kanonu 523 Kodeksu Prawa Kanonicznego, mocą dekretu z dnia 08 czerwca 2020 roku mianował – Ks. kanonika mgr lic. Mariusza DZIARMAGĘ, dotychczasowego administratora nowym Proboszczem naszej parafii p. w. Św. Rodziny w Gdyni. Ks. Arcybiskup życzy Ks. proboszczowi Mariuszowi obfitości łask Bożych i poleca Ks. proboszcza Bożej Opatrzności i opiece Matki Bożej. Dekret Ks. Arcybiskupa odczytano na wszystkich mszach świętych w niedzielę 14 czerwca.

11 czerwca – Boże Ciało. Po raz pierwszy od wielu lat, ze względu na pandemie koronawirusa procesja eucharystyczna do czterech ołtarzy przeszła wokół naszego kościoła parafialnego. Pomimo obostrzeń epidemicznych procesja odbyła się przy licznym udziale wiernych.

21 czerwca – w archikatedrze w Gdańsku Oliwie cała wspólnota naszej archidiecezji obchodziła 50 rocznicę święceń kapłańskich Ks. Abp. Sławoja Leszka Głódzia, naszego Metropolity. Przedstawiciele naszej parafii p. Ewa i Dariusz Kuldanek w procesji z darami nieśli dar naszej parafii – kosz owoców.

27 czerwca – kończymy rok pracy duszpasterskiej z liturgiczną Służbą Ołtarza. Dzięki gościnności p. Penkowskich spotkanie odbyło się przy grillu i zabawach sportowych. Opiekun ministrantów Ks. Marcin Dera wręczył nagrody za wzorową służbę i postawę ministranta i lektora.   

28 czerwca – Podczas sumy parafialnej o godz. 10.00 sprawowaliśmy mszę św. dziękczynną w intencji Ks. Prał. Piotra TOPOLEWSKIEGO, kończącego posługę proboszcza naszej parafii. W trakcie sprawowanej Eucharystii wszystkie wspólnoty duszpasterskie złożyły Ks. Piotrowi serdeczne życzenia i podziękowanie. W kościele została wyłożona księga pamiątkowa na życzenia, słowa wdzięczności i pozdrowienia dla Ks. Piotra. Po mszy św. w kawiarence Ks. Piotr osobiście przyjmował życzenia od parafian.

01 lipca – Zgodnie z dekretem Ks. Abp Metropolity Gdańskiego, na plebanii odbyło się protokolarne przejecie parafii /Tradycja/, przez nowego proboszcza Ks. kan. Mariusza Dziarmagę. Obecni byli: Ks. Stanisław Megier – dziekan dekanatu Gdynia Chylonia, Ks. Piotr Topolewski – emerytowany proboszcz parafii, Ks. Mariusz Dziarmaga – nowy proboszcz, p. Adam Komor – kościelny, przedstawiciel świeckich współpracowników parafii.

lipiec - Wakacje. Ze względu na trwającą pandemię koronawirusa nie było planowanego wyjazdu dla dzieci i młodzieży.

13 sierpnia – Papież Franciszek przyjął rezygnacje Ks. Abp. Metropolity Gdańskiego Sławoja Leszka Głódzia, w związku z ukończeniem przez niego 75 lat i osiągnieciem wieku emerytalnego. Papież wyznaczył dla naszej archidiecezji administratora apostolskiego w osobie biskupa Elbląskiego Jacka Jezierskiego.

15 sierpnia – gościliśmy w naszej parafii duet muzyczny SANCTUS. Marta mezzosopran, absolwentka Akademii Muzycznej z Łodzi, oraz Mikołaj, absolwent Akademii Muzycznej im. P. Czajkowskiego z Moskwy. Muzycy po każdej mszy św. dali koncert charytatywny. Prosili nas o wsparcie dla chorego syna Mikołaja.

16 sierpnia – Nasza parafia włączyła się z prośbę Konferencji Episkopatu Polski w zorganizowanie zbiórki pieniężnej na pomoc mieszkańcom Bejrutu.

29 sierpnia – zamontowaliśmy oświetlenie drogi wzdłuż kaplicy. Poprzednie zostało zdewastowane poprzez akt wandalizmu.

30 sierpnia – Od dzisiaj półroczną praktykę rozpoczyna w naszej parafii Ks. Diakon Maciej STODOLSKI. Ks. Maciej przygotowuje się do przyjęcia kapłaństwa Chrystusowego w Gdańskim Seminarium Duchownym. Ks. Maciej będzie sprawował Sakramenty Święte, głosił homilie, posługiwał we wspólnotach duszpasterskich i w biurze parafialnym, będzie także katechizował w Technikum Gastronomiczno – Hotelarskim. Witam serdecznie Ks. Diakona życząc aby czuł się wśród nas jak w rodzinie.

06 września – podczas mszy św. o godz. 11.30 poświeciliśmy tornistry dzieciom klas I i dzieciom z zerówek. W ten sposób rozpoczęliśmy Nowy Rok Szkolny i Katechetyczny. Nauczycielom, katechetom, wychowawcom, dzieciom, młodzieży i wszystkim pracownikom polskiej szkoły życzymy Bożego Błogosławieństwa i opieki Matki Bożej.

07 – 10 września – rozpoczęliśmy powakacyjne spotkania grup duszpasterskich.

12 września – w domu parafialnym odbyła się powakacyjna zbiórka dla ministrantów i lektorów. Zbiorka miała charakter sportowo – rekreacyjny.

12 września – wznawiamy powakacyjne spotkania piłkarskie na orliku przy SP nr 29 w Gdyni dla naszych ministrantów, lektorów i ich tatusiów.

13 września – kolejna msza św. Fatimska. Mszę św. poprzedziła modlitwa różańcowa w intencji pokoju na świecie, a szczególnie na Białorusi.

21 września – J. E. Ks. Bp. Wiesław Szlachetka udzielił sakramentu bierzmowania młodzieży naszej parafii /ze względu na pandemię koronawirusa nie odbyło się wcześniej planowane bierzmowanie na 25 marca 2020 r./.

27 września – modlimy się za uchodźców i wspieramy ich materialnie. Na prośbę papieża wspieramy tych,  którzy ucierpieli na skutek pożaru na wyspie Lesbos.

01 października – rozpoczyna się miesiąc modlitwy różańcowej. W tym roku codziennie będziemy ogarniać modlitwą różańcową naszych parafian zamieszkujących poszczególne ulice. Chcemy modlić się za dzieci, młodzież, małżonków i rodziców, za chorych, zatroskanych o życie codzienne i za zmarłych.

11 października – jako wspólnota parafialna włączamy się w kolejny Dzień papieski, obchodzony w tym roku pod hasłem „Totus Tuus.” Przez zbiórkę do puszek wspieramy finansowo młodzież z ubogich rodzin, pomagając im w ten sposób w zdobyciu upragnionego wykształcenia.

Październik – ponowny atak koronawirusa. Znów Ojczyzna choruje i umiera.

15 października – obchodzimy kolejny Dzień dziecka utraconego. W intencji zmarłych dzieci i ich rodziców odmawiamy modlitwę różańcową i sprawujemy mszę św.

18 października – Znów stajemy w konieczności zawieszenia spotkań duszpasterskich i formacyjnych. Zawieszeniu ulegają także organizowane w kościele przygotowania dla dzieci do I Komunii Św., i dla kandydatów do przyjęcia bierzmowania.

20 października – w wieku 94 lat zmarł ks. prał. Bogdan Napierała, najstarszy kapłan naszej archidiecezji. Pochodził z naszej parafii. Był pierwszym powojennym powołaniem kapłańskim wywodzącym się z naszej wspólnoty. W 1938 roku w naszym kościele parafialnym przyjął Sakrament Bierzmowania.

Październik – z inicjatywy ks. Marcina wyszedł pierwszy numer naszego biuletynu parafialnego. Będzie się ukazywał jako dwutygodnik.

07 listopada – dyspensa ks. bp. Jacka Jezierskiego dla wszystkich katolików od uczestnictwa w niedzielnej mszy św.

15 listopada – znów wprowadzamy transmisje internetową niedzielnej mszy św. z naszego kościoła parafialnego o godz. 10.00

17 listopada – remont i instalacja nowego wyposażenia parafialnego archiwum.

23 listopada – Kapłani z rocznika święceń Ks. Marcina modlili się w naszym kościele o dar zdrowia dla współkolegi ks. Piotra Sasina.

27 listopada – msza św. w int św. p. ks. dr Wiesława Stolca i zmarłych pracowników Gdańskiego Trybunału Metropolitalnego. Mszę św. sprawowali kapłani pracujący w trybunale. Eucharystii przewodniczył ks. dr Jerzy Więcek oficjał trybunału. Homilie wygłosił Ks. mgr lic. Piotr Zygmunt wice oficjał.

29 listopada – wraz z całą wspólnota parafialna dziękowaliśmy Bogu za 15 lat pracy p. Adama Komora, naszego kościelnego i zakrystianina. Po mszy św. o godz. 08.30 dostojny jubilat otrzymał wiele życzeń od grup wspólnot duszpasterskich.

29 listopada – rozpoczynamy adwent. W tym roku msze roratnie o godz. 18.00. po mszach roratnich od poniedziałku do piątku, adoracja Najświętszego Sakramentu i możliwość skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania.

Niedziela Chrystusa Króla – ze względu na pandemię nie odbyła się tradycyjna zbiórka na rzecz Gdańskiego Seminarium Duchownego.

27 grudnia – Święto Świętej Rodziny z Nazaretu. Jest to dzień naszego odpustu parafialnego. O godz. 11.30 uroczyste poświecenie ikon. Zakończenie rocznego kursu / szkoły pisania ikon. O godz. 13.00 msza św. odpustowa pod przewodnictwem ks. kan. dr Krzysztofa Szerszenia – prorektora GSD, notariusza GTM i kapelana kaplicy na lotnisku w Gdańsku Rębiechowie.

31 grudnia – Kończymy rok 2020. Podczas mszy św. o godz. 18.00 prosimy o Boże błogosławieństwo na Nowy Rok 2021.Prasa katolicka
Wróć do spisu treści