Parafia Świętej Rodziny w Gdyni

Przejdź do treści
Sakramenty


SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

W celu przygotowania do zawarcia małżeństwa należy osobiście lub telefonicznie zgłosić swoje pragnienie Ks. Proboszczowi parafii. Na trzy miesiące przed ślubem należy zgłosić się do kancelarii parafialnej dostarczając następujące dokumenty:
Dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość
Metryki chrztu św. /ważne 6 miesiecy/
Dokument potwierdzający przyjęcie Sakramentu Bierzmowania
Ostatnie świadectwo szkolne z adnotacją o uczestnictwie w katechezie
Świadectwo z uczestnictwa w konferencjach dla narzeczonych w dekanacie.
Zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcia małżeństwa,

- Sakrament małżeństwa powinien być celebrowany w stanie łaski uświęcającej.
- Uroczysty i świąteczny klimat dnia zaślubin zależy w dużej mierze od skupienia, wrażliwości i zaangażowania wszystkich krewnych, przyjaciół i innych gości.
- śpiew i muzyka w liturgii głoszą chwałę Pana; w ich wyborze winno się brać pod uwagę te wartości, które wyrażają wiarę oraz pomagają obecnym w pełni uczestniczyć we Mszy św. Wykluczone są więc śpiewy, melodie i soliści opowiadający o ludzkiej tylko miłości.
- fotografie, filmy, może wykonywać osoba upoważniona przez Księdza Proboszcza na podstawie specjalnych kwalifikacji. Fotografowie i kamerzyści są proszeni o dyskretne zachowanie się w kościele i o nie zajmowanie miejsca w prezbiterium.
Prasa katolicka
Wróć do spisu treści