Parafia Świętej Rodziny w Gdyni

Przejdź do treści
Sakramenty


Przygotowanie do sakramentu bierzmowania
 
w parafii św. Rodziny w Gdyni od roku 2023

 
 
I.     Zapisy kandydatów do bierzmowania– zgodnie z ogólnymi zasadami obowiązującymi na terenie Archidiecezji Gdańskiej–zaczynają się na początku II semestru VIII klasy szkoły podst. (w marcu - w terminie szczegółowo ogłoszonym przez ks. Proboszcza parafii zamieszkania);
 
Ø zgłoszenia od kandydatów przyjmuje bezpośrednio ksiądz wikariusz parafii zamieszkania, prowadzący przygotowania do bierzmowania;
 
Ø potwierdzenie przyjęcia/wpisu/ na listę kandydatów następuje po dostarczeniu przez kandydatów w wyznaczonym czasiekompletu dokumentów, którymi są:
 
·        „Indeks Katechizacji” z wpisami ocen końcowych z religii ze szkoły podstawowej (minimum z VI, VII i z I sem VIII kl. szkoły podst.) potwierdzonymi pisemnie przez katechetów,
 
·        „Deklaracja kandydata do bierzmowania”(specjalny obustronny formularz z podpisami rodziców i kandydata),
 
·        „Wpłata za materiały katechetyczne i pomocnicze do przygotowań”,
 
·        „Akt chrztu” (gdy chrzest św.był udzielony w innej parafii niż parafia zamieszkania-zgłoszenia do bierzmowania). W przypadku chrztu kandydata w tutejszej parafii ksiądz prowadzący sam sprawdzi dane z karty zgłoszenia w odpowiedniej księdze chrztów.
 
I. Część wstępna przygotowań -II semestr VIII klasy szkoły podstawowej:
 
p.1/ Obowiązkowe uczestnictwo w niedzielnej Mszy św., zasadniczo o godz. 10.00
 
Młodzież zasiada w nawie głównej w przodzie (w zarezerwowanych ławkach, mogą dołączyć rodzice lub rodzeństwo);  po Mszy św. ksiądz prowadzący przygotowania potwierdza obecność kandydata na liturgii swoim podpisem w „Katechizmie Bierzmowanego”
 
p.2/ I-Piątek M-ca >
 
– spowiedź św. miedzy 17.00 a 17.50 (kandydaci przekazująspowiednikowi przed spowiedzią w konfesjonale do wpisu swój „Katechizm Bierzmowanego”),
 
- Msza św o godz. 18.00 z krótkim nabożeństwem wynagradzającym Najśw. Sercu Pana Jezusa (zwrot „Katechizmu bierzm…” po Mszy św).
 
 
 
II.   Główna część przygotowań –
 
zasadniczo w trakcie pierwszej klasy szkoły ponadpodstawowej
 
 
p.1,2 Msza św. niedzielna i I-szy Pt M-ca– jak w cz.I (patrz powyżej)
 
 
p.3 katechezy sakramentalneodbywają się w kaplicy bocznej w kościele.
 
a/ od września do II tyg. grudnia>w pozostałe piątki m-ca
 
b/ po feriach zimowych wg bieżących ogłoszeń,w okresie czasu zależnym od terminu uroczystości bierzmowania.
 
 
p.4 zaliczenia – forma pisemna i ustna (kandydaci otrzymują gotowe formularze z pytaniami do pisemnego opracowania w domu oraz ustnie potwierdzają znajomość określonych elementów z Małego Katechizmu).
 
 
p.5organizacja i termin prób przed uroczystością Bierzmowania – wg ustaleń poczynionych na spotkaniu z rodzicami po feriach zimowych.W przypadku konieczności przyłączenia naszej (mniejszej) grupy do grupy kandydatówz innej parafii dokładny terminarz prób będzie zależny od zewnętrznego gospodarza.
 
 
III.     Wspólnota młodzieżowa w parafii św. Rodziny w Gdyni
 
Po bierzmowaniu zapraszamy młodzież (także starszą) do dalszego wzrastania „w łasce u Boga i u ludzi”, formowania swojego charakteru i służenia swoimi talentami także we wspólnocie parafialnej oraz diecezjalnej.
 
- w niedzielę po Mszy św. o godz. 10.00 w kawiarni parafialnejze słodkim poczęstunkiem!
 
- w I-szy Czw. m-ca; adoracja Najś. Sakramentu o godz. 18.30 -19.00 i potem spotkanie w kawiarence
 
- dodatkowa formacja dla chętnych; spotkania biblijne z rozważaniem Słowa
 
w II i IV czw. m-ca (poza wakacjami letnimi, przerwą zimową, tj. od połowy grudnia do końca ferii zimowych, ewentualnym odwołaniem konkretnego terminu na wiosnę, np. ze względu na uroczystość Bierzmowania)
 
 
Dodatkowe spotkania dla młodzieży (będą na bieżąco publicznie ogłaszane):
 
- okolicznościowe wyjścia/pielgrzymki piesze/przejażdżki rowerowew centrum/okolicy Gdyni
 
- kwartalne wyjazdy na spotkania diecezjalne młodzieży w Trójmieście lub okolicy
 
- letnie lub zimowe wyjazdy (jedno lub kilkudniowe) na wydarzenia lokalne lub krajowe, np. rekolekcje lub renomowane festiwale młodych!!!


Prasa katolicka
Wróć do spisu treści